Random header image... Refresh for more!

Personlig Udvikling

Oplever du, at du har følelser eller adfærd, som du gerne vil forandre?

Måske har du besluttet dig for at begynde at træne, spise anderledes eller stoppe med at være nervøs, når du skal præstere – og alligevel sker der dét, der plejer at ske.

Det kan være følelser eller adfærd, der påvirker dig på en uhensigtsmæssig måde. Måske reagerer du vredt, afvisende eller bliver bange og usikker i situationer, hvor du med din fornuft godt ved, at der ikke er grund til det.

Det kan skyldes, at forskellige dele af din personlighed er i indre konflikt med hinanden, eller sagt på en anden måde – at en del af dig vinder over en anden del af dig.

Den gode nyhed er, at det er muligt, at stoppe denne indre konflikt og få delene til at fungere positivt og konstruktivt sammen.

På kursets 2 dage undersøger vi de konflikter, der kan opstå, når forskellige dele af vores personlighed står i et modsætningsforhold til hinanden. Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg i plenum og praktiske øvelser, hvor kursisterne arbejder 2 og 2. Det hele foregår under supervision af de 2 undervisere.

Vi arbejder med en blid metode til at forandre delenes uhensigtsmæssige adfærd til en konstruktiv adfærd – eller følelsesmæssige overreaktioner til ønskværdige reaktioner.

Det betyder, at du kan spise hensigtsmæssigt, træne, stoppe med uhensigtsmæssige vaner eller komme af med følelsesmæssige overreaktioner.

HVAD FÅR JEG UD AF DET?
Du får under kyndig vejledning mulighed for at arbejde med dig selv. Samtidig lærer du metoden Core Transformation, som du undervejs bruger til at skabe forandringer og fjerne barrierer, som har stået i vejen for dig.

Du går ud af døren med et grundigt kendskab til en effektiv og blid metode, som du efterfølgende kan bruge på dig selv.

Se kursusdatoer og priser her.