Random header image... Refresh for more!

Core Transformation

Igennem vores liv oplever vi forskellige udfordringer og problemer, og finder i situationen en følelse eller adfærd, der skal hjælpe os til at klare os igennem problemstillingen. Når vi kommer ud i lignende situationer senere i livet handler vi ofte som første gang, vi mødte problemet.

Vi bruger den samme adfærd, selv om den ikke længere er hensigtsmæssig, og kan opleve at vi hænger fast i et mønster eller en adfærd, som vi ikke ved hvordan vi kan forandre.

For eksempel kan vi reagere uhensigtsmæssigt vredt i en situation. Når man undersøger adfærdens positive hensigt, så viser det sig eksempelvis at være for at undgå at andre træder på én. Dét, vreden prøver at opnå, er at vi kan passe på os selv. Og når det er opnået, at vi kan føle os trygge i situationen, og dermed kunne slappe af og være nærværende.

Der er således en række trin mellem det resultat, vi får ved at reagere vredt, og det som vreden prøver at opnå med sin reaktion – nemlig afslappethed og nærvær.

Core Transformation metoden hjælper den del af os, der har reageret med vrede, til istedet at reagere med afslappethed og nærvær, uden at skulle de forskellige trin igennem.

Hvis du er interesseret i at komme på kursus og lære metoden Core Transformation enten til personlig udvikling eller som endnu et værktøj i dit professionelle arbejde med andre folks personlige udvikling, så læs mere om vore kurser i Core Transformation her.