Random header image... Refresh for more!

Kursus i Core Transformation

Oplever du i din dagligdag, at der sker ting i dig, du ikke selv føler sig herre over?

Det kan være tanker eller følelser, der påvirker dig på uhensigtsmæssige måde. F.eks. at du reagerer uhensigtmæssigt vredt, afvisende eller bliver bange og usikker i situationer, hvor du med din fornuft godt ved, at der ikke er grund til det.
Måske oplever du at der er noget i dig, der trækker dit liv i en retning, som du ikke ønsker. F.eks. at beslutte at begynde at træne, spise anderledes eller stoppe med en uhensigtsmæssig vane, men der sker ingenting.

Det kan skyldes at forskellige dele af din personlighed er i indre konflikt med hinanden. Det er f.eks. situationer, hvor vi oplever, at én side af os vinder over den anden – jeg ville gerne ned og træne, men jeg er for træt og trænger til hvile. Den del, som ønsker hvile, vinder over delen, som ønsker træning.”På den ene side ….. og på den anden side ……..”, er ligeledes situationer, hvor dele af os diskuterer med hinanden.

Det er muligt, at stoppe denne indre konflikt og bruge energien meget mere positivt.

På kurset undersøger vi de konflikter, der kan opstå, når forskellige dele af vores personlighed er i modsætning til hinanden. Dernæst arbejder vi med en blid metode til at forandre disse, således at du kan gå ud og gøre det, du ønsker: spise, træne, stoppe med uhensigtsmæssige vaner eller komme af med følelsesmæssige overreaktioner etc., og leve dit liv i større glæde og fornøjelse.

Metoden Core Transformation er enkel og ukompliceret. Den er udviklet til at frigive den energi, der bundet i problematiske mønstre i din personlighed. Der skabes kontakt til de enkelte dele af din personlighed, og hver enkelt del hjælpes til at afklare sin rolle og sit mål. I denne afklaringsproces forandres din uhensigtsmæssige adfærd til en meget konstruktiv adfærd, der understøtter det, du ønsker i dit liv